Vì sao các hệ thống vé máy bay thường xuyên thay đổi

Vì sao các hệ thống vé máy bay thường xuyên thay đổi

Hiện nay có nhiều GDS (hệ thống phân phối toàn cầu) trên thế giới và ở tại Việt Nam cũng có một vài đơn vị cung cấp giải pháp booking engine online. Hệ thống nền tảng này hoạt động độc lập hoặc tích hợp. 

Nhìn chung các web start của hãng hàng không ổn định, nhưng trong số đó có nhiều hãng nâng cấp hệ thống thường xuyên hoặc mất ổn định chưa cao. Dẫn tới các GDS hoạt động theo không ổn định vào những thời điểm xác định.

Xác định được phạm trù như vậy. AT Việt Nam chủ động thiết lập các hệ thống phòng và xử lý các trường hợp đặc biệt. Nhằm đảm bảo hệ thống của các Agent Airline hoạt động ổn định và thông suốt.

 

Ban truyền thông AT

imgnew

 

         asttravel