Nâng cấp Server API -28/8/2014

Nâng cấp Server API -28/8/2014

Ngày 28/8/2014 vừa qua. AT Việt Nam đã nâng cấp Server API, chạy song song 2 server gồm Server chính và Server phụ để hỗ trợ backup và phòng dữ liệu chuyển đổi. 

Mục đích đợt chuyển đổi này: giúp cho quý khách hàng sử dụng API được tốt nhất, vận hành đồng bộ. Hiện tại AT Việt Nam chuyên cung cấp các giải pháp API cho các phòng vé tại Việt Nam gồm có: 

- API tìm kiếm vé quốc nội 

- API tìm kiếm vé quốc tế 

- API đặt giữ chỗ PNR quốc nội (Vietjet, Jetstar, VNA)

- API đặt giữ chỗ PNR quốc tế 

- API SMS

- API Proximity Card

- API quản lý Agent dưới

 

Ban truyền thông AT

imgnew

 

         asttravel