11. Thiết kế App Android và iOS bán vé máy bay

11. Thiết kế App Android và iOS bán vé máy bay

Theo kế hoạch phát triển dịch vụ giải pháp API, thì ngày 20/9/2016 AT VIETNAM sẽ ra mắt dịch vụ triển khai App Mobile vé máy bay gồm các chức năng: 

- Tìm kiếm vé máy bay

- Đặt giữ chỗ PNR trực tiếp hãng

- Lịch sử đặt giữ chỗ PNR

- Affiliate member

AT VIETNAM hy vọng được phục vụ Quý đại lý những dịch vụ, sản phẩm tốt nhất. Giúp cho Quý đại lý quản lý sản lượng PNR, quản lý khách hàng,.. được thuận tiện. 

 

Media

imgnew

 

         asttravel