Thành lập chuyên đề đào tạo nghiệp vụ bán vé máy bay nghiepvu.phanmemvemaybay.com

Thành lập chuyên đề đào tạo nghiệp vụ bán vé máy bay nghiepvu.phanmemvemaybay.com

Nhằm giúp cho các anh/chị vé máy bay mới vào nghề bán vé. AT Việt Nam xin phép gửi các anh/chị tài liệu và video hướng dẫn nghiệp vụ bán vé máy bay thông qua trang web phụ: http://nghiepvu.phanmemvemaybay.com

Trang web gồm 2 loại tài liệu: 

- File đính kèm: *.pdf 

- File video

Hy vọng những tài liệu này giúp một phần nào đó trong việc học tập nghiệp vụ các các anh/chị. 

Ban truyền thông AT Việt Nam

imgnew

 

         asttravel