HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ BÁN VÉ MÁY BAY

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ BÁN VÉ MÁY BAY

TÀI LIỆU XEM TRỰC TUYẾN (DOWNLOAD) VÀ VIDEO

1. Tài liệu 

- Hướng dẫn nghiệp vụ VietJet

- Hướng dẫn nghiệp vụ Jetstar

- Hướng dẫn nghiệp vụ VietNam Airline

2. Video

Sẽ cập nhật liên tục

 

Ban hội thảo

imgnew

 

         asttravel