8. Tích hợp và quản trị tin nhắn SMS

dailytichhopapi  

8. Tích hợp và quản trị tin nhắn SMS

Tuỳ theo kịch bản của Quý đại lý để SMS thực hiện nhiệm vụ. Cơ bản tin nhắn SMS hoạt động dựa trên 2 chiều và gồm 2 dạng chính: 

- SMS Brandname (dùng tên công ty làm thương hiệu BrandName, tức là tin nhắn tới cho người gửi chính là tên mà Quý đại lý mong muốn thể hiện)

- SMS Marketing (dùng để chăm sóc khách hàng và quảng cáo)

 

Thường thì SMS dùng trong các trường hợp sau: 

- Đối với khách hàng: thông báo thông tin vé, thông báo nhắn nhở cận giờ bay, thông báo thông tin chung, chăm sóc. 

- Đối với đại lý cấp 2: thông báo công nợ, thông báo khẩn, thông báo hoa hồng, chăm sóc

 

Quy trình hoạt động: 

Bước 1: khởi tạo dịch vụ/ hệ thống. Tuỳ vào đại lý chọn SMS dạng nào thì có các bước khởi tạo khác nhau

Bước 2: Nạp tiền vào ví điện tử SMS để trừ dần 

Bước 3: Thiết lập nội dung tin nhắn và cài vào hệ thống. Hoạt động dựa trên 2 cơ chế: tự động hoặc chủ động


ĐIỀN SỐ ĐIỆN THOẠI ĐỂ NHẬN MÃ SỐ XEM DEMO
Số điện thoại (*)
Invalid Input

 

Additional information

 

         asttravel