Triển khai API AirAsia cho đại lý vé máy bay trên toàn quốc

Triển khai API AirAsia cho đại lý vé máy bay trên toàn quốc

Theo kế hoạch lộ trình phát triển các gói giải pháp ngành hàng không. Tạo thêm sự chọn lựa vé quốc tế dành cho đại lý gồm Abacus, AirAsia, Tiger,.. Ngày 29/9/2016 AT VIETNAM chính thức triển khai API AirAsia gồm 2 phân loại: 

- Tìm kiếm vé máy bay hãng AirAsia

- Đặt giữ chỗ hãng AirAsia

Về cơ chế hoạt động, tích hợp hoàn toàn giống với các API khác mà đại lý đang sử dụng.

 

Ban truyền thông AT

 

         asttravel