Đầu năm ra mắt ứng dụng quản lý sản lượng API

dailytichhopapi  

Đầu năm ra mắt ứng dụng quản lý sản lượng API

Đầu năm 2017, AT VIETNAM cho ra mắt ứng dụng quản lý sản lượng API nhằm hỗ trợ tốt hơn cho Đại lý trong việc quản lý sản lượng tìm kiếm và mã PNR trả về từ hãng. 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.longan.bookair&hl=vi

 

airbook1 airbook2

 

Ban truyền thông

 

Additional information

imgnew

 

         asttravel