PINGO đi thị trường trực tiếp tại TP.HCM

dailytichhopapi  

PINGO đi thị trường trực tiếp tại TP.HCM

Trong tháng 6/2017 này, PINGO triển khai đi thị trường trực tiếp tại các tỉnh thành TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương, Huế, Hải Phòng. 

PINGO hy vọng được trao đổi trực tiếp với các Đại lý, xin góp ý kiến từ Đại lý để API PINGO đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Đại lý đang mong chờ. Thương hiệu API AT đã lớn mạnh qua 5 năm hình thành và phát triển giải pháp ngành du lịch tại Việt Nam. 

Một số hình ảnh đi triển khai: 

mau1

hcm1
hcm1
hcm1
hcm1
hcm1
hcm1
hcm1
hcm1
hcm1

Ban truyền thông PINGO

Additional information

 

         asttravel