AT VIETNAM đi thị trường trực tiếp tại TP.HCM

dailytichhopapi  

AT VIETNAM đi thị trường trực tiếp tại TP.HCM

Trong tháng 6/2017 này, AT VIETNAM triển khai đi thị trường trực tiếp tại các tỉnh thành TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương, Huế, Hải Phòng. 

AT hy vọng được trao đổi trực tiếp với các Đại lý, xin góp ý kiến từ Đại lý để API AT đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Đại lý đang mong chờ. Thương hiệu API AT đã lớn mạnh qua 5 năm hình thành và phát triển giải pháp ngành du lịch tại Việt Nam. 

Một số hình ảnh đi triển khai: 

mau1

hcm1
hcm1
hcm1
hcm1
hcm1
hcm1
hcm1
hcm1
hcm1

Ban truyền thông AT

Additional information

 

         asttravel