PINGO ra mắt chức năng tích hợp iFrame AirBook

dailytichhopapi  

PINGO ra mắt chức năng tích hợp iFrame AirBook

Hiện nay, việc tích hợp API vào hệ thống web của Đại lý còn nhiều khó khăn do các yếu tố kỹ thuật. Từ trăn trở giải quyết vấn đề đó cho Đại lý, ngày 25/6/2017 vừa qua, AT đã hoàn tất chức năng iFrame AirBook.

iframe

 

iFrame hỗ trợ cho Đại lý: 

- Tích hợp dễ dàng lên web chỉ trong vòng 15 phút

- Theo dõi lịch sử book vé linh hoạt

- Kết nối theo thời gian thực với core AirBook. 

Chức năng iFrame hy vọng sẽ giúp anh 45% đại lý vé máy bay tại Việt Nam tương tác, cài đặt API AT một cách dễ dàng nhất. 

 

Ban truyền thông AT

Additional information

imgnew

 

         asttravel